Đóng

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Tại sao quý vị lựa chọn đấu thầu?

Có phải bởi vì quý vị mong muốn tìm được nhà thầu uy tín có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính … để thực hiện dự án với chất lượng và giá cả hợp lý nhất? 

Hãy để chúng tôi giúp quý vị làm điều đó.

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn của nhiều chuyên ngành, có chứng chỉ đào tạo tư vấn đấu thầu, chúng tôi có thể giúp quý vị tiến hành đấu thầu cho nhiều loại dự án như dân dụng, công nghiệp, và hạ tầng kỹ thuật với các hình thức đấu thầu đa dạng.

Chúng tôi luôn không ngừng nâng cao chuyên môn và cải thiện quy trình làm việc ngày càng chặt chẽ hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ với chất lượng ngày càng cao hơn.
Ngoài ra, chúng tôi cũng liên tục cập nhật các quy định của pháp luật để đảm bảo hoạt động đấu thầu luôn được tiến hành theo quy định mới nhất.  

Một số nội dung cơ bản trong quy trình tư vấn đấu thầu:

Sau khi Chủ đầu tư lập và trình duyệt đầy đủ thủ tục pháp lý của dự án như: Phê duyệt dự án/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch đấu thầu, dự toán thì Đơn vị tư vấn hoàn tất thủ tục chỉ định thầu tư vấn và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư. Sau đó, tiến hành quá trình tư vấn đấu thầu như sau:

  • Lập tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu/chỉ định thầu
  • Tổ chuyên gia lập hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu/ Hồ sơ yêu cầu trình Chủ đầu tư phê duyệt.
  • Tư vấn thủ tục mời thầu cho chủ đầu tư: Đăng báo mời thầu đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh trên Báo Đấu thầu và các phương tiện thông tin đại chúng hoặc gởi thư mời tới nhà thầu đối với hình thức chỉ định thầu.
  • Nhận hồ sơ dự thầu / hồ sơ đề xuất từ nhà thầu
  • Đánh giá hồ sơ dự thầu / hồ sơ đề xuất
  • Kiến nghị Chủ đầu tư làm rõ hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất (nếu có) và trình duyệt kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu

Chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu/chỉ định thầu.

  • Tư vấn thủ tục đăng kết quả đấu thầu/chỉ định thầu trên Báo Đấu thầu.