Đóng
bds

Thực hiện các biện pháp đảm bảo thoát nước trong mùa mưa bão

Thời gian vừa qua, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện những cơn mưa có vũ lượng rất lớn trong thời gian ngắn, vượt quá năng lực thoát nước của nhiều tuyến cống, đã gây ngập tại một số tuyến đường và cụm dân cư, làm ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của người dân.

12/08/2018

Xem thêm