Đóng
banner-bg-1

Phần Mềm Thiết Kế

VỚI ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU THÀNH THẠO NHIỀU PHẦM MỀM THIẾT KẾ TIÊN TIẾN HIỆN NAY CHÚNG TÔI TỰ HÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY THIẾT LẬP, QUẢN LÍ DỰ ÁN - THIẾT KẾ - DỰ TOÁN - GIÁM SÁT HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

Phần mềm Plaxis

 

Phần mềm Autodesk RIVIT 

 

 

 

Phần mềm 3DS Max

 

 

Phần mềm AutoCad 2018

 Phần mềm SketchUp pro 2018

 

Phần mềm UX Design