Đóng
banner-bg-1

THIẾT BỊ MÁY MÓC

Để hỗ trợ tốt cho công việc, DATTHINHCORP đã đầu tư hệ thống máy móc thiết bị, dụng cụ hiện đại và các phần mềm bản quyền chuyên dụng trong từng ngành nghề như:

1/ Các Thiết Bị Máy Móc Chuyên Dụng

2/Thiết Bị Công Nghệ, Phần Mếm Thiết Kế Chuyên Dụng

- Dàn máy tính cấu hình mạnh chuyên dùng cho thiết kế

- Các phần mềm chuyên dụng:

+ Autocad

+ ANDDesign

+ Mike 11

+ Dự toán F1

Geoslope

Hecras

+ Plaxis

+ SAP 2000