Đóng
banner-bg-1

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

Gần 15 năm thành lập công ty, Ban lãnh đạo gồm những con người tâm huyết và dày dạn kinh nghiệm đã thống nhất định ra 5 tiêu chí làm kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của công ty:

ĐỦ CHẤT LƯỢNG
ĐẠT HIỆU QUẢ
ĐÚNG THỜI GIAN
ĐẦY THẨM MỸ
ĐƯỢC TIN CẬY

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của DATTHINHCORP là tạo ra những giá trị mới và mang đến những hơi thở mới cho các công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật... bằng sự sáng tạo, tâm huyết, bàn tay và khối óc của chính con người Việt Nam. Và góp phần tạo nên chân – thiện – mỹ cho từng công trình, từng dự án của đất nước.

TẦM NHÌN

Phát triển DATTHINHCORP trở thành một trong những công ty Tư vấn – Thiết kế - Giám sát hàng đầu trên các lĩnh vực Thủy lợi – Giao thông – Điện – Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật. Đưa thương hiệu DATTHINHCORP là niềm tin cậy của tất cả Khách Hàng trên mọi miền đất nước.

CHIẾN LƯỢC

Thực thi đúng đắn phương châm “Đúng chất lượng, Đạt hiệu quả, Đủ thời gian, Đầy thẩm mỹ và Được tin cậy”, chính sách trách nhiệm xã hội, chính sách công bằng và hòa hợp đối với tất cả các Chủ đầu tư, Khách hàng cũng như các nhân viên trong nội bộ công ty.

Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, giàu tính nhân văn; gìn giữ môi trường làm việc lành mạnh, trong sạch, vun trồng những nhân tố lạc quan, năng động, không chùn bước trước mọi khó khăn thử thách nhằm chinh phục những đỉnh cao.

Nỗ lực học hỏi, tiếp thu và cập nhật tiến bộ mới nhất về kỹ thuật công nghệ, về kiến thức quản lý và nghiên cứu đưa vào ứng dụng trong thực tiễn; liên tục huấn luyện và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, không ngừng sáng tạo và đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh. Nỗ lực mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế một cách chọn lọc, tôn trọng và thực thi nguyên tác công bằng, bình đẳng các bên cùng có lợi.

* ĐÃ ĐƯỢC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG TRAO TẶNG BẰNG KHEN